• Thông dụng

    Swell one's cheeks while tightening one's lips.
    Beghin to show (nói về mầm cây).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X