• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  boot
  cap
  cap piece
  capping
  driving cap
  driving helmet
  head
  head piece
  helmet
  pile cap
  pile cover
  pile crown
  pile head
  pile shoe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X