• Thông dụng

  Danh từ

  earmuffs
  Giải thích EN: a pair of coverings for the ears connected by a band across the top of the head, and worn to protect the ears, especially from cold

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X