• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  parallel-shank twist drill
  straight shank twist drill
  twist drill with parallel shank
  twist drill with straight shank

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X