• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  marking gage
  marking gauge
  scribing block
  surface gage
  surface gauge
  surface geometry meter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X