• Thông dụng

  Shower.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cloudburst
  downfall
  downpour
  drench
  drencher
  gust
  gust of rain
  pour
  rainfall
  rainstorm
  shower
  shower rain
  shower type precipitation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X