• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  capacitor-resistor unit
  capristor
  packaged circuit
  rescap
  resistor capacitor unit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X