• Thông dụng

  Danh từ

  Shrimp paste
  Sauce of salted spoilt small shrimps

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X