• Thông dụng

  Tính từ.

  Salt; salty.
  thịt mặn
  salt meat.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X