• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  brinle surface
  fracture
  fracture plane
  plane of rupture
  rupture plate
  surface of fracture

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X