• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mean-sea-level surface
  mean-sea-lever surface
  true horizontal plane

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X