• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  clipping plane
  cut plane
  plane of shear
  plane section

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X