• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dial
  dial plate
  dial-code
  dividing plate
  division plate
  index dial
  index plate
  scale

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X