• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  datum level
  datum plane
  datum water level
  mean-sea-level surface
  mean-sea-lever surface
  zero surface

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X