• Thông dụng

  Danh từ

  mother of one's wife; mother-in-law
  Bà X là mẹ vợ tương lai của tôi
  Mrs Wilks is my prospective mother-in-law

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X