• Thông dụng

  (kỹ thuật) Vice.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  wire rope grease
  wire rope lubricant

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chuck jaw
  clamp
  fastener
  fastening
  gripping jaws
  jaw
  lip
  lock-filer clamp
  vice
  vice clamp
  vice or vise
  vise
  vise clamp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X