• Thông dụng

  Danh từ.

  termite
  white ant

  Danh từ.

  Cause.
  mối
  cause of misfortune.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  current connection
  igniter plug
  leader
  load
  each
  every
  fatigue
  every
  modern
  new
  virgin
  invite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X