• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  oil-bearing

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drain cock (plug, top)
  drain pan
  drip pan
  drip plate
  drip tray
  oil pan
  oil film
  oil patch
  oil slick
  slick
  spill

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X