• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bar
  boning rods
  collimating staff
  field rod
  lath
  leveling pole
  leveling rod
  leveling staff
  levelling staff
  pole
  rod (surveying)
  surveying rod

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X