• Thông dụng

  Danh từ.
  (Anat) brain; cerebrum.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  brain
  encephalon

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drag
  dredge
  rasp
  scrape
  scraping
  scratch

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  rasp
  scrape

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X