• Thông dụng

  Danh từ.

  Stroke; line (of pen); line.
  nét bút
  stroke of the pen.
  nét vẽ
  line of drawing.
  character (nét đặc tính, bản chất)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dash
  feature
  hatch
  line
  stratus

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X