• Thông dụng

  Tighten, twist tight.
  Trăn núc mồi
  A python that twist itself round its prey.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X