• Thông dụng

  Danh từ.

  Year.
  mỗi năm
  every year.
  năm nhuần
  leap year

  Danh từ.

  Five.
  năm người
  five men.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  five
  year
  fungus
  hold

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  year
  cap
  fungus
  mushroom
  unemployed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X