• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  evaporated capacity
  evaporative capacity
  evaporative power
  evaporator capacity
  evaporator duty
  evaporator performance
  evaporator yield

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X