• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air baffle plate
  cover
  protecting cap
  protection cap
  protection hood
  protective cap
  protective cowl
  shroud

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X