• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  driven pile
  earth foundation
  earthwork
  ground base
  ground bed
  road-bed
  soil base
  soil foundation
  subfoundation
  subgrade

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X