• Thông dụng

  Động từ.
  to explode; to blow up ; to burst.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  debt

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air blast
  blast
  blow
  blow-out
  blow-up
  burst
  bursting
  detonate
  detonating
  explode
  explosion
  explosive
  fulminating
  fulmination
  pop
  shoot
  belly out
  dilate
  expand
  expansive
  imbibed
  swell

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  rich
  swell
  inflate
  pop
  spring
  debt
  debt (liabilities)
  joint and several debt
  liabilities
  obligation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X