• Thông dụng

    The five nays (of Buddhism) (no killing of animals, no stealing, no sex, no vulgar speech, no alcohol drinking).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X