• Thông dụng

  Quisling, puppet.
  Lính ngụy
  Quisling troops.
  Ngụy quân (nói tắt) Cải tạo ngụy+To re-educate the quisling troops.
  Mighty mischievous.
  Thôi chúng mày ngụy vừa chứ!
  Stop being so mighty mischievous!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X