• Thông dụng

  Ngay tức thì At one, pat, right away, most immediately.
  Việc rất là cần , phải làm ngay lập tức The business is very urgent and must be seen to right away.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  at once
  immediate
  immediately

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X