• Thông dụng

    Buffalo ['s] calf.
    Look at from the corners of one's eyes; glance at (through over).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X