• Thông dụng

  Welcome and entertain.
  Nghênh tiếp trọng thể một đơn vị khách quý
  To welcome and entertain solemnly a guest of honour.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X