• Thông dụng

  Danh từ.
  (Bot) saffron; croeus.

  Danh từ.

  Trade; profession.
  kỹ nghệ
  industry.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X