• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pre-feasibility study
  nghiên cứu tiền khả thi (về)
  pre-feasibility study (on)
  Study, Pre-feasibility

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X