• Thông dụng

  Doubt, be in doubt.
  Nghi nghi hoặc hoặc láy [[ =]]
  Not to dare make up one's mind, being still in doubt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X