• Thông dụng

  Dwelling.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  above
  domestic building
  domestic house
  dwelling
  dwelling building
  dwelling-house
  habitable house
  habitation
  home
  house
  housing
  lodgement
  lodging
  manor
  mansion
  mansion house
  residence
  residence building
  residential
  residential building
  residential buildings

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dwelling
  habitation
  housing accommodation
  residential property
  tenement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X