• Thông dụng

  Warehouse, storehouse.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  godown
  grange
  magazine
  shed
  storage
  storage building
  storage shed
  store
  store building
  store house
  warehouse
  warehouse building

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  annex storage annex
  back room
  depository
  stock room
  storage facilities
  storage room
  store
  storehouse
  storeroom
  Storeroom (Store-room)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X