• Thông dụng

  Trailer.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mobile building
  mobile home
  motor caravan or US motor home
  motor home
  wain house

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  trailer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X