• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  accessory building
  additional building
  alteration
  ancillary building
  annex (e)
  auxiliary building
  building accessory
  easement
  enlargement
  lean to
  outbuilding
  pavilion
  subsidiary building
  subsidiary longitudinal beam
  wing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X