• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  direct data entry
  sự nhập dữ liệu trực tiếp
  DDE (directdata entry)
  sự nhập dữ liệu trực tiếp
  direct data entry (DDE)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X