• Thông dụng

  Kindle, light.
  Lửa mới nhem
  The fire has just been kindled.
  nhen lửa
  To kindle (light) a fire.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X