• Thông dụng

  (vaaật lý) diffract.

  Vật lý

  diffraction
  ảnh nhiễu xạ
  diffraction pattern
  hình nhiễu xạ trường xa
  far-field diffraction pattern
  nhiễu xạ ánh sáng
  diffraction of light
  nhiễu xạ electron
  electron diffraction
  nhiễu xạ electron chùm hội tụ
  convergence beam electron diffraction (CBED)
  nhiễu xạ electron năng lượng cao
  high energy electron diffraction (HEED)
  nhiễu xạ electron năng lượng thấp
  low energy electron diffraction (LEED)
  nhiễu xạ electron phản xạ năng lượng cao
  reflection high energy electron diffraction (RHEED)
  nhiễu xạ electron theo diện tích chọn lọc
  selected area electron diffraction (SAED)
  nhiễu xạ electron truyền qua
  transmission electron diffraction
  nhiễu xạ nơtron
  neutron diffraction
  nhiễu xạ tia X
  x-ray diffraction
  sự nhiễu xạ âm thanh
  acoustic diffraction
  sự nhiễu xạ ánh sáng
  diffraction of light
  sự nhiễu xạ phổ electron
  electron diffraction
  sự nhiễu xạ phổ electron
  electron spectroscopic diffraction
  sự nhiễu xạ điện tử
  electron diffraction
  đo bằng cách từ nhiễu xạ
  measurement by diffraction grating

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  diffract

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X