• Thông dụng

  Danh từ.
  grapes.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  viny
  jutting
  overhanging
  protrude
  compact
  fine
  little
  mineralize
  mini
  minor
  minute
  small
  pull
  carry
  mental arithmetic
  remember
  save
  store

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  minor
  small

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X