• Thông dụng

    Loud and powerful (of voice).
    Oang oang (láy, ý tăng) Stentorian.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X