• Thông dụng

  unconventional
  nonconforming
  (cũ) Violate the rule of prosody.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X