• Thông dụng

  Win a prize as a challenger, win a prize from the holder.
  Phá giải cờ
  To win a prize in chess from the holder.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X