• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blacksmith's forge
  blacksmith's shop
  drop shop
  forge shop
  forging shop
  grinding mill
  hammer shop
  smithery
  smith's shop
  smithy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X