• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  NAND operation
  NAND operation (NOTAND operation)
  non-conjunction
  NOT AND operation (NAND operation)
  NOT-BOTH operation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X