• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  closet
  locker room (school)
  stock room
  store room

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X