• Thông dụng

  Động từ

  to agree
  to tally
  to accord

  Tính từ

  suitable
  fitting

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  accommodate
  adequate
  coherence
  coherent
  compatible
  compliance
  concord
  concordant
  conform
  conformable
  fit
  match
  matched
  meet
  adjoint
  adjutage

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  fit
  tally

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X